کارتریج کاغذی

 

 

به این کارتریج ، کارتریج کاغذی هم گفته میشود و جوهر این کارتریج بر پایه آب است و فقط مناسب چاپ بر روی کاغذ و مقوا مانند کارتن و عموما سطوح نفوذ پذیر میباشد و قابلیت چاب بر روی سطوح نفوذ ناپذیر مانند پلاستیک و فلزات را ندارد و چاپ بر روی این سطوح براحتی پاک میشود.