کارتریج پایه آب (کاغذی)

خانه    کارتریج پایه آب (کاغذی)

به این کارتریج ، کارتریج کاغذی هم گفته می شود و جوهر این کارتریج بر پایه آب است و فقط مناسب چاپ بر روی کاغذ و مقوا مانند کارتن و عموما سطوح نفوذ پذیر می باشد و قابلیت چاب بر روی سطوح نفوذ ناپذیر مانند پلاستیک و فلزات را ندارد و چاپ بر روی این سطوح براحتی پاک می شود.

کارتریج پایه آب (کاغذی)
مشاوره خرید