پوست کن لیبل مدل ۳۰۲

خانه    پوست کن لیبل مدل ۳۰۲

پوست کن لیبل مدل ۳۰۲ مناسب برای پوست کندن انواع لیبل های پشت چسب دار مخصوصا لیبل هولوگرام ( بصورت رول ) و الصاق دستی آن بر روی محصول ( افزایش سرعت دست کارگر در چسباندن لیبل ). این دستگاه در سایز بزرگتر برای لیبل های تا عرض ۱۰سانتیمتر مناسب میباشد.قطر خارجی رول لیبل در این مدل دستکاه از ۲۰ سانتیمتر نباید بیشتر شود.

پوست کن لیبل مدل 302
مشاوره خرید