پوست کن لیبل SA301

خانه    پوست کن لیبل SA301
پوست کن لیبل مدل ۳۰۱ مناسب برای پوست کندن انواع لیبل های پشت چسبدار مخصوصا هولوگرام بصورت رول و الصاق دستی آن
روی محصول

  • دستگاهی کوچک و قابل حمل
  • مجهز به ولوم ایست لیبل در خروجی
  • عملکرد این دستگاه به این صورت است که با برداشته شدن اولین لیبل در خروجی دستگاه، لیبل بعدی بصورت اتوماتیک پوست کنده شده و در تیغه خروجی دستگاه قرار میگیرد و این روند تا انتهای رول لیبل ادامه دارد
پوست کن لیبل SA301
مشاوره خرید